O8.Q@A

มีเมนูติดต่อสอบถาม โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงลิ้งได้ทางหน้าเว็บของโรงเรียน

และมีปุ่มแชททาง Messenger ของโรงเรียน โดยมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเวลา