Home / สายชั้นปฐมวัย

สายชั้นปฐมวัย

นางจารุวรรณ  หาญนาแซง

ตำแหน่งครู ชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

ครูประจำชั้น อนุบาล 2

 

 

 

นางสาวอัฉราภรณ์  นาคแกม

ตำแหน่งครู คศ.1

ครูประจำชั้นอนุบาล 3