ฐานเห็ด

ดเดเดเด

เมื่อวันที่

11 มิถุนายน 2558

ดูฐานเห็ด

(ปัจจุบันทางโรงเรียนได้ยุบฐานเห็ดไปแล้ว  เปลี่ยนมาเป็นฐานไก่ไข่แทนครับ)

 

1434020875229

1434020878555

1434020881725

1434020886385

1434020888944

1434020891106

1434020897607

1434020911779

1434020916137

1434020919652

1434020922643

1434020929203

1434020934092

1434020936532

1434020939517

1434020941874

About admin

Check Also

กิจกรรมวันลอยกระทง

นางชรินรัตน์ เด …