ฐานไผ่

fff

โรงเรียนบ้านพระเพลิง

…ถ่ายเมื่อ…

วันที่  28 มกราคม  2559

นักเรียนเรียนฐานไผ่ในฐานเศรษฐกิจหลังโรงเรียน

20160111_144723

20160111_144725

20160111_144732

20160111_144747

About admin

Check Also

กิจกรรมวันลอยกระทง

นางชรินรัตน์ เด …