Home / กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ / มิสชุดรีไซเคิล ประจำปีการศึกษา 2561

มิสชุดรีไซเคิล ประจำปีการศึกษา 2561

ชฏา ทำจากเศษกระดาษ

ชุด  ทำจากกระสอบ

เป็นอีก 1 นวัตถกรรมของโรงเรียนเราครับ

About admin

Check Also

แลลลี่เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมแหล่ …