Home / ข่าวสารและกิจกรรมพระเพลิง / เข้าค่ายโครงการเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตสู่สังคมสมัยใหม่

เข้าค่ายโครงการเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตสู่สังคมสมัยใหม่

วันที่ 24 -25 กรกฏาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิงร่วมกับโรงเรียนบ้านพระเพลิง

จัดเข้าค่ายโครงการเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตสู่สังคมสมัยใหม่

เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนสู่สังคมสมัยใหม่

About pao

Check Also

รับประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร

FacebookTwitter …