Home / ข่าวสารและกิจกรรมพระเพลิง / เข้าค่ายโครงการเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตสู่สังคมสมัยใหม่

เข้าค่ายโครงการเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตสู่สังคมสมัยใหม่

วันที่ 24 -25 กรกฏาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิงร่วมกับโรงเรียนบ้านพระเพลิง

จัดเข้าค่ายโครงการเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตสู่สังคมสมัยใหม่

เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนสู่สังคมสมัยใหม่

About admin

Check Also

คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อบต.พระเพลิง มาให้ความรู้เรื่องการดูแลฟัน ให้นักเรียน ม.1