Home / กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ / พิธีสวดถอนต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่า

พิธีสวดถอนต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่า

13  กรกฏาคม  2560

พิธีสวดถอนต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าเพื่อเป็นสิริมงคล

About admin

Check Also

กิจกรรมวันมาฆบูชา

เมื่อวันอังคารท …