Home / ข่าวสารและกิจกรรมพระเพลิง (page 10)

ข่าวสารและกิจกรรมพระเพลิง

รวมข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์โรงเรียน/นำเสนอกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2

วันที่  25 สิงหาคม 2560 รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นค …

Read More »

พาเด็กนักเรียนไปเสนอผลงานของโรงเรียนสุจริตที่ กรุงเทพฯ

พาเด็กนักเรียนไปเสนอผลงานของโรงเรียนสุจริตที่ กรุง …

Read More »

วิดีทัศน์ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

 

Read More »

กิจกรรมวันวิทย์ ชุดที่ 1

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิท …

Read More »

กิจกรรมวันวันแม่ ชุดที่ 2 รับเกีตรติบัตรแม่ดีเด่นและบรรยากาศในงาน

11 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันวันแม่ ชุดที่ 2 รับเกีตร …

Read More »