Home / สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพระเพลิง

ฐานการเปลี่ยนขยะ ฐานการเพาะเห็ด ฐานการเลี้ยงหมู ฐา …

Read More »

ประเมินโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ รอบที่ 1

Read More »

ครูพานักเรียนดำนาในฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานชาวนา

Read More »

เกี่ยวข้าวในฐานเศรษฐกิจหลังโรงเรียน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนเรียนรู้ฐานเศ …

Read More »

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2

วันที่  25 สิงหาคม 2560 รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นค …

Read More »

วิดีทัศน์ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

 

Read More »

ครูและนักเรียนนำเสนอที่ ม.บูรพา

22ก.ค.60 ครูและนักเรียนนำเสนอที่ ม.บูรพา อาจารย์ ม …

Read More »

แรลลี่ฯ 4 ดีวิถีพอเพียง

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 นายกิตติ ปักครึก นายกองค์กา …

Read More »