ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน

     ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านพระเพลิง ร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งตรงกับวันที่ 13 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเพลพระ และบายศรีสู่ขวัญครูใหม่