ปปช.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

    เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นางสาวดวงเดือน สายทน มอบหมายให้ รองชรินรัตน์ เดชสุภา ต้อนคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมโรงเรียน ในการเฝ้าระวังการทุจริตจากชมรม STRONG จิตเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระแก้ว