Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / สายชั้นประถมศึกษา

สายชั้นประถมศึกษา

นางชุลีมา  ลีรส

 

 

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา

ครูประจำชั้น ป.3/2


 

นางกัญญาภา  ขอดทอง

 

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.1/1

นายอำพล  กำไลเงิน

 

ตำแหน่งครู  พนักงานราชการ

ครูประจำชั้น ป. 1/2

นางสาวรจนา  คะเนนอก

 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป. 2/1

นางสมส่วน  กำไลเงิน

 

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป. 2/2

นางสมหญิง  พันธ์ทูล

 

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป. 3/1

ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  ประกอบมิตร

 

ตำแหน่งครู  ชำนาญการ

ครูสอนคอมพิวเตอร์

นางกันหา  ภูชมศรี

 

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป. 4/1

นางสาวมัลลิกา  บุญจ้อย

 

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป. 4/2

นางสาวประภาพรรณ  ศรีเลา

 

ตำแหน่งครู

ครูประจำชั้น ป. 5/1

นายราเชนทร์  มีพงค์

 

ตำแหน่งครู

ครูประจำชั้น ป. 3/1

นางสาวจันทรมาศ  จิตรสม

 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป. 6/1

นางเกษร  โพธิ์ศรี

 

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป. 6/2