Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ร่วมงานพิธีเปิดกีฬาอำเภอ

ร่วมงานพิธีเปิดกีฬาอำเภอที่โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ …

Read More »

นักเรียนเล่น BBL ในตอนเช้า

Read More »

รำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร

เมื่อวันที่  18  มกราคม 2562 คณะครูร่วมรำในพิธีบวง …

Read More »

พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ

26 พ.ย.61 พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ

Read More »

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพระเพลิง

ฐานการเปลี่ยนขยะ ฐานการเพาะเห็ด ฐานการเลี้ยงหมู ฐา …

Read More »