Home / ผลงานโรงเรียน (page 2)

ผลงานโรงเรียน

เกี่ยวกับผลงาน โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ที่ โรงเรียนวัดสระแก้ว

Read More »

ไปนำเสนอผลงานเรื่องการจัดการขยะที่ นครนายก

ไปนำเสนอผลงานเรื่องการจัดการขยะที่ นครนายก ได้รับค …

Read More »

พาเด็กนักเรียนไปเสนอผลงานของโรงเรียนสุจริตที่ กรุงเทพฯ

พาเด็กนักเรียนไปเสนอผลงานของโรงเรียนสุจริตที่ กรุง …

Read More »

วิดีทัศน์ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

 

Read More »

กิจกรรมวันวิทย์ ชุดที่ 1

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิท …

Read More »