Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ผลงานโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน

เกี่ยวกับผลงาน โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพระเพลิง

ฐานการเปลี่ยนขยะ ฐานการเพาะเห็ด ฐานการเลี้ยงหมู ฐา …

Read More »

ประกวดชุดรีไซเคิล กิจกรรมวันวิทย์

Read More »

ประเมินโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ รอบที่ 1

Read More »

ทอดผ้าป่าขยะ ประจำปี 2561

Read More »

มิสชุดรีไซเคิล ประจำปีการศึกษา 2561

ชฏา ทำจากเศษกระดาษ ชุด  ทำจากกระสอบ เป็นอีก 1 นวัต …

Read More »

เลือกตั้งสภานักเรียน

Read More »